#språkdagen2017

The 26th of Septembre is the European day for languages. A grand celebration was held in Trondheim this year, hosted by the University NTNU and the National Centre for Foreign Languages in Education. There were of course many interesting speakers, but here are some interesting ideas that were underlined during some of the sessions: The […]

Duolingo

Sommerferien er på hell og som vanlig har jeg lekt med språk i løpet av ferien. Av alle mulige tilbud i den digitale verden har jeg testet ut appen Duolingo i løpet av ferien. Den er komplett på den måten at den er audiovisuell, skriftlig og muntlig. Grammatikk introduseres kontekstbasert slik at man lærer uten […]

Digital and not.

Yes, of course, we all love or hate the digital competence aims and how to keep up with the development and so on. I think the important aspect is to keep track of digital possibilities as well as we can, but here is a good classic example of how to learn a language. It’s probably […]

Late elever

Du tror sikkert du har mange late elever i klasserommet ditt? Les første kapittel av John Hattie og Gregory Yates “Synlig læring”, 2014. Her er et utdrag: Mental tilgjengelighet, hvor lett tilgjengelig er all lagret informasjon? Når informasjonen er vanskelig å hente frem, føler man seg ukomfortabel, mindre selvsikker og mindre motivert til å handle.(s.39). […]

Lacuna stories

More complete platforms being constructed for online work, sharing and annotation work. I imagine there will quickly be more software competing in this area. It’s an interesting tool as it presents itself today. Read more about it from Jan Rune Hatlen who has visited Stanford’s Center for Spatial and Textual Analysis and learnt more about […]

Kursdag for engelsklærere i Sandnes i Rogaland fylke

15. februar var det kursdag i vgs. i Rogaland. Gjennom BroAschehoug ble jeg engasjert som foredragsholder for engelsklærerne i fylket og jeg møtte både nervøs og godt forberedt opp på Vågen vgs. i Sandnes med dette oppdraget i kofferten: Kursinnhold er som følger: Praksisnære og konkrete eksempler på yrkesrettet undervisningsopplegg Hvordan vi kan yrkesrette engelskfaget […]